Студентско общество за конституционализъм и демокрация

BG    |     ENG

Текстово поле: Начало
Текстово поле: Е-Бюлетин
Текстово поле: Контакти
Текстово поле: За нас

© 2013 sscondem.com Всички права запазени.

Текстово поле: Брой 1 Месец Януари 2011г.
Текстово поле: Брой 2 Месец Февруари 2011г.
Текстово поле: Брой 3 Месец Март 2011г.
Текстово поле: Брой 4 Месец Април 2011г.
Текстово поле:

E-БЮЛЕТИН  ВСИЧКИ ИЗДАНИЯ

Текстово поле: Брой 5 Месец Май 2011г.
Текстово поле: Брой 6 Месец Юни, Юли 2011г.
Текстово поле: Брой 7 Месец Септември, Октомври
2011г.

Статии:

1. Юрген Харбермас

2. Пиер Манан

3. Георги Близнашки

Статии:

1. Дитер Грим

2. Велислава Дърлева 

3. Георги Близнашки

Статии:

1. Пиер Манан

2. Георги Близнашки

3. Спас Т. Райкин         

 

Статии:

1. Улрих К. Пройс

2. Георги Близнашки

3. Филип Панайотов    

Статии:

1. Пиер Манан

2. Георги Близнашки

3. Стефан Киров           

Статии:

1. Жан Башлер

2. Георги Близнашки

3. Петко Каравелов      

Статии:

1. Филип Брод

2. Георги Близнашки

3. Георги П. Генов       

Текстово поле: Брой 8 Месец Ноември
2011г.

Статии:

1. Григорий Ржешевский

2. Георги Близнашки

3. Георги П. Генов       

Текстово поле: Брой 9 Месец Януари-Февруари 2012г.

Статии:

1. Филип Брод

2. Георги Близнашки

3. Стефан Киров           

Текстово поле: Брой 10 Месец Март-Април 2012г.

Статии:

1. Филип Брод

2. Георги Близнашки

3. Стефан Киров           

Текстово поле: Брой 11 Месец Май-Юли 2012г.

Статии:

1. Александра Айтова

2. Георги Близнашки

3. Георги П. Генов       

Текстово поле: Брой 12 Месец Юли-Август 2012г.

Статии:

1. Филип Брод

2. Георги Близнашки

3. Нено Неновски         

Текстово поле: Брой 13 Месец Септември - Октомври
2012

Статии:

1. Георги Близнашки

2. Александра Димитрова

3. Симона Велева

4. 

Текстово поле: Брой 14 Месец Ноември - Декември
2012

Статии:

1. Колин Крауч

2. Георги Близнашки

3. Атанас Буров

Текстово поле: Брой 15 Месец Януари - Февруари
2013г.

Статии:

1. Георги Близнашки

2. Петко Славейков

3. Петър Тодоров

Статии:

1. Георги Близнашки

2. Владимир И. Ленин

3. Александър Амфитеатров

Статии:

1. Атанас Буров

2. Георги Близнашки

3. Димитър Саздов

Текстово поле: Брой 16 Месец Март
2013г.
Текстово поле: Брой 17 Месец Април 2013г.

2011г.

2012г.

2013г.

Текстово поле: Начало
Текстово поле: За нас	
Текстово поле: Цели
Текстово поле: Събития
Текстово поле: Връзка с нас
Текстово поле: Е-бюлетин

Статии:

Студенти, ЮФ
СУ “Св. Климент Охридски”

Текстово поле: Брой 18 Месец Май 2013г.