Студентско общество за конституционализъм и демокрация

BG    |     ENG

Учредители

Любопитно

SSCONDEM е съкращение от student society for constitution and democracy.

© 2011 sscondem.com Всички права запазени.

Текстово поле: Начало
Текстово поле: За нас	
Текстово поле: Цели
Текстово поле: Събития
Текстово поле: Връзка с нас
Текстово поле: Е-бюлетин