Студентско общество за конституционализъм и демокрация

BG    |     ENG

БРОЙ  14  Месец Ноември – Декември 2012 г.

Текстово поле: Начало
Текстово поле: Е-Бюлетин
Текстово поле: Контакти
Текстово поле: За нас

© 2013 sscondem.com Всички права запазени.

 Официален раздел
Текстово поле: Среща с проф. Колин Крауч и представяне на неговата книга „Постдемокрация” – 26 ноември 2012 г.
Наука и публицистикаТекстово поле: Колин Крауч – Неокорпоративизъм и демокрация 
Текстово поле: Георги Близнашки – Парламентаризмът като „управление чрез
 дискусия” 
Галерия – последни събития

Представяне на книгата на проф. Колин Крауч Постдемокрация” –
26 ноември 2012 г.

Текстово поле: Атанас Буров – Демокрация или диктатура
Текстово поле: Начало
Текстово поле: За нас	
Текстово поле: Цели
Текстово поле: Събития
Текстово поле: Връзка с нас
Текстово поле: Е-бюлетин