Студентско общество за конституционализъм и демокрация

BG    |     ENG

БРОЙ 18 Месец Май 2013 г.

Текстово поле: Начало
Текстово поле: Е-Бюлетин
Текстово поле: Контакти
Текстово поле: За нас

© 2013 sscondem.com Всички права запазени.

 Официален раздел
Текстово поле: Научна конференция на тема „Петко Каравелов и зараждането на българския конституционализъм“– СУ „Св. Климент Охридски“, 16 април 2013 г.
Наука и публицистикаТекстово поле: Александър Ганчев – Българската законодателна власт. Защитата на еднокамарния парламент от Петко Каравелов
Галерия – последни събития

Конференция на тема Петко Каравелов и зараждането на българския конституционализъм“– СУ Св. Климент Охридски“, 16 април 2013 г.

Текстово поле: Начало
Текстово поле: За нас	
Текстово поле: Цели
Текстово поле: Събития
Текстово поле: Връзка с нас
Текстово поле: Е-бюлетин
Текстово поле: Константин Вангелов – Петко Каравелов и публицистичната защита на Търновската конституция
Текстово поле: Христо Менков – Законодателни начинания на Петко Каравелов в либералните правителства от 1880 - 1881 г. и 1884 - 1886 г.
Текстово поле: Александър Николов – Петко Каравелов и държавният преврат от 1881 г. 
Текстово поле: Симеон Хинков – Възстановяването на Търновската конституция от правителството на Петко Каравелов (1884 – 1886 г.)
Текстово поле: Петя Атанасова – Вижданията на Петко Каравелов относно „закона“ и „правилника“ 
Текстово поле: Даяна Йорданова – Демократичното верую на Петко Каравелов